Szukaj

Polityka Prywatności

Otrzymujesz te informacje, żeby Fundacja Ruszaj w Drogę! mogła spełnić przepisy unijnego rozporządzenia RODO (być może spotkałeś się już z tym pojęciem – dokładnie chodzi o Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nie przejmuj się, że niektóre informacje są napisane „prawniczym językiem”. Prawo wymaga ich podania w sposób bardzo precyzyjny, stąd mogą być trudne w odbiorze. Najważniejsze informacje, które chcę Ci przekazać, mieszczą się w tych kilku punktach:

 1. Fundacja Ruszaj w Drogę jest administratorem Twoich danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu dostawy oraz adresu e-mail, a jeśli pobierasz fakturę – także adresu, nazwy firmy i NIP. Te dane mamy z formularza zamówienia, który wypełniasz kupując nasz przewodnik.
 2. Zgodnie z prawem możemy przetwarzać Twoje dane, ponieważ zawieramy umowę sprzedaży i to przetwarzanie jest konieczne, żeby umowa została należycie wykonana. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne, jeśli chcesz kupić przewodnik w sklepie Fundacji Ruszaj w Drogę! lub uzyskać informacje na jego temat. Innymi słowy, jeśli ich nie podasz - nie możemy Ci sprzedać przewodnika ani odpowiedzieć na pytanie.
 3. Jeżeli zaznaczyłeś oddzielną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie newslettera, to szczegóły dotyczące tego celu przetwarzania Twoich danych opisaliśmy na dedykowanej stronie: www.ruszajwdroge.pl/politykaprywatnosci Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tego celu przetwarzania danych.
 4. Twoich danych osobowych nikomu nie udostępniamy, ani nie przekazujemy, oprócz podmiotów, z których rozwiązań korzysta Fundacja, w szczególności nie przekazujemy ich za granicę ani nie publikujemy nigdzie w Internecie. Oprócz nas dostęp do Twoich danych ma wyłącznie operator płatności firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186), operator sklepu internetowego firma Shoplo Sp. z o.o. (ul. Inflancka 4c w Warszawie), oraz operatorzy pocztowi – firma Poczta Polska S.A. (ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) oraz firma Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, (ul. Inżynierska 8, Warszawa) – pośrednik operatora pocztowego firmy Paczkomaty InPost Sp. z o.o.
 5. Jeśli Twoje dane się zmienią lub zauważysz, że mamy Twoje nieprawidłowe dane, napisz do nas, żebyśmy mogli je poprawić.
 6. Jeśli uznasz, że sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane jest niewłaściwy, możesz złożyć skargę do organu nadzoru czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – informacje jak konkretnie to zrobić znajdziesz na stronie tego urzędu: https://uodo.gov.pl/
 7. Jeśli te informacje są dla Ciebie niejasne lub masz dodatkowe pytania – napisz do nas list na adres: Fundacja Ruszaj w Drogę!, ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo lub e-mail: „sklep małpka ruszajwdroge kropeczka pl" Na te adresy Fundacji pisz w każdej sprawie, o której mowa w tej Polityce Prywatności.

Poniżej znajdziesz rozwinięcie powyższych punktów

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe przetwarza Fundacja Ruszaj w Drogę! z siedzibą w Pępowie, 83-330 Pępowo, ul. Zielone Wzgórze 25. Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000 618 990, REGON: 3644 92 633; NIP: 589-202-45-08. W imieniu Fundacji występuje Maciej Marczewski – Prezes Fundacji. Fundacja za statutowy cel i swoją misję przyjęła promocję polskiej turystyki i krajoznawstwa oraz edukację. W ramach tej misji prowadzi blog Ruszaj w Drogę!, utrzymuje Bazę darmowych e-przewodników oraz spotyka się ze swoimi sympatykami na podróżniczych prezentacjach o Polsce. W ramach realizacji tej misji Fundacja także tworzy i sprzedaje przewodniki po Polsce i w związku z tym – tj. przy zwieraniu umowy sprzedaży – pozyskuje, a następnie przetwarza dane osobowe klientów.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ WAM MOJE DANE?

 1. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale potrzebne, żeby Fundacja, zgodnie z przepisami, mogła sprzedać Ci przewodnik, odpowiedzieć na Twoje pytanie, skontaktować się z Tobą lub wystawić Ci fakturę.
 2. Wyrażenie dodatkowej zgody na przesyłanie Ci newslettera jest całkowicie dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na umowę sprzedaży przewodnika.

W JAKIM CELU PRZETWARZACIE MOJE DANE?

 1. Twoje dane przetwarzamy wyłącznie po to, aby móc odpowiedzieć na Twoje pytanie, sprzedać i wysłać Ci przewodnik, skontaktować się z Tobą, obsłużyć ewentualną reklamację, a także dla celów podatkowych i ewidencyjnych, których wymaga od nas administracja skarbowa.
 2. Po zaznaczeniu dodatkowej zgody na newsletter Twoje dane przetwarzamy także aby dzielić się z Tobą sprawdzonymi pomysłami na zwiedzanie Polski. Będziemy to robić wyłącznie wysyłając do Ciebie wartościowe przewodniki, informacje, artykuły oraz inne treści, których celem jest dostarczenie Ci inspiracji co zwiedzić w Polsce. Będziemy Cię także informować o spotkaniach i wydarzeniach z naszym udziałem. Informacje od nas będziesz dostawał na maila lub telefon. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych w tym celu znajdziesz na stronie: www.ruszajwdroge.pl/politykaprywatnosci

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZACIE MOJE DANE?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie jednego z paragrafów określonych przez Rozporządzenie RODO, tj. realizacja umowy sprzedaży (odpowiedź na pytanie, dostarczenie przewodnika, kontakt z Tobą, wystawienie faktury, obsługa reklamacji), uzasadniony interes Fundacji Ruszaj w Drogę! (ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi) oraz przepisy prawa (prowadzimy ewidencję klientów dla potrzeb przepisów skarbowych).
 2. Osobną podstawą prawną jest Twoja dodatkowa zgoda, której udzielasz dobrowolnie – na tej podstawie przesyłamy Ci darmowe pomysły na wycieczki po Polsce w postaci przewodników, newslettera, kursu turystycznego, informacji o spotkaniach i wydarzeniach z naszym udziałem lub innych informacji, dzięki którym łatwiej zaplanujesz swój urlop, wakacje czy wypoczynek w Polsce. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych w tym celu znajdziesz na stronie: www.ruszajwdroge.pl/politykaprywatnosci

JAK DŁUGO BĘDZIECIE PRZETWARZAĆ MOJE DANE?

 1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo wymagają tego od nas przepisy dotyczące obsługi reklamacji i ustalenia roszczeń oraz przepisy skarbowe (maksymalnie 5 lat). W zakresie, w jakim dane nie będą potrzebne do któregokolwiek z wymienionych celów, będziemy je usuwać, aby nie przetwarzać Twoich danych niepotrzebnie.
 2. Dane przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody będziemy przetwarzać tak długo, jak długo jej nie odwołasz lub tak długo, jak długo będzie istnieć Fundacja Ruszaj w Drogę!


KOMU UDOSTĘPNIACIE DANE OSOBOWE?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów, z których rozwiązań korzysta Fundacja, w szczególności nie udostępniamy ich nigdzie w internecie. Fundacja korzysta z rozwiązań operatora płatności firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186), operatora sklepu internetowego firmy Shoplo Sp. z o.o. (ul. Inflancka 4c w Warszawie), oraz operatorów pocztowych – firmy Poczta Polska S.A. (ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) oraz firmy Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, (ul. Inżynierska 8, Warszawa) – pośrednika operatora pocztowego firmy Paczkomaty InPost Sp. z o.o. Fundacja nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich.CZY MNIE PROFILUJECIE?

Nie. Nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany Twoich danych osobowych do oceny czynników Twojej osoby, w szczególności do analizy Twojej osoby, osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.

JAKIE MAM UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE MOICH DANYCH?

 1. Masz prawo do uzyskania w każdym momencie od Fundacji potwierdzenia, czy Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe.
 2. Masz prawo do uzyskania od Fundacji w każdym momencie informacji o celach przetwarzania Twoich danych osobowych, o kategoriach danych, które przetwarzamy, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Fundacja ujawnia Twoje dane osobowe (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych), o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych, o Twoim prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz o wniesieniu sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzania, o prawie do poskarżenia się do organu nadzorczego oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Szczegółowo o tych uprawnieniach informujemy Cię w niniejszej Polityce Prywatności, ale gdybyś miał dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.
 3. Jeśli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, masz prawo żądania od Fundacji niezwłocznego sprostowania tych danych.
 4. Masz „prawo do bycia zapomnianym”. W każdej chwili możesz zażądać od Fundacji niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane albo okaże się, że z jakiś powodów Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Twoje „prawo do bycia zapomnianym” ma jednak dwa wyjątki – Fundacja może nadal przetwarzać Twoje dane, jeśli ma obowiązek przetwarzać te dane mimo żądania usunięcia, bo wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo członkowskie, lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, a także jeśli Fundacja będzie chciała przetwarzać Twoje dane do celów badań naukowych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że „prawo do bycia zapomnianym” uniemożliwi, lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania. Ale nawet wtedy masz prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Fundacja ma także prawo do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych pomimo „prawa do bycia zapomnianym”, jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony interesów Fundacji.
 5. Masz prawo do żądania od Fundacji ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w następujących przypadkach: a) stwierdzisz, że Fundacja przetwarza nieprawidłowe dane osobowe – na okres pozwalający Fundacji sprawdzić prawidłowość tych danych; b) stwierdzisz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, żebyśmy całkiem usunęli Twoje dane, tylko ograniczyli ich wykorzystywanie; c) stwierdzisz, że Fundacja nie potrzebuje już Twoich danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw; d) wniesiesz sprzeciw odnośnie przetwarzania przez Fundację Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia przez Fundację, czy nie występują uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania, które są nadrzędne wobec takiego sprzeciwu.
 6. Jeśli udzieliłeś Fundacji zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to w każdej chwili możesz tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest tak samo proste jak jej wyrażenie – wystarczy, że w mailu, którego otrzymasz od Fundacji klikniesz przycisk oznaczający wycofanie zgody na otrzymywanie od nas maili z pomysłami na wycieczki po Polsce.

POLITYKA COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zgarnij darmowy rozdział i plan na weekend w Bieszczadach

Dołącz do 12.000 zadowolonych czytelników naszych maili. Dostaniesz:

 • Darmowy rozdział przewodnika Ruszaj w Bieszczady
 • Plan na 3 dni w Bieszczadach z opisem wycieczki na Tarnicę
 • Dostęp do 16 odcinków darmowego Kursu Ruszaj w Drogę!
 • Informacje o darmowych przewodnikach i spotkaniach Klubu Ruszaj w Drogę!

Sprawdź jak piszemy o Bieszczadach

Obserwuj @ruszajwdroge na Instagramie. Sprawdź jak opisujemy bieszczadzkie atrakcje i turystyczne szlaki:

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj